...В
ик
он
ує
ть
ся
...

Аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі IV кварталу 2017 року лісовими господарствами Полтавської області

Українська універсальна біржа

«23» серпня 2017 року з 10.00 год. до 17.00 год.

 проводить аукціон в електронній формі з використанням 

електронної торгової системи УУБ

 з продажу необробленої деревини заготівлі ІV кварталу 2017 року

лісовими господарствами Полтавської області

Для участі в аукціоні учасники подають заяву про участь в аукціоні, що створюютьв електронному вигляді за допомогою електронної торгової системи УУБ wood.uub.com.ua , до якої додають встановлений біржею пакет документів.Після подачі заявки, будь-ласка, сформуйте документ засобами електронної торгової системи у паперовому вигляді, який необхідно підписати та скріпити печаткою (за наявності). Далі необхідно сплатити автоматично розрахований гарантійнийвнесок та реестраційний внесок

Учасники аукціону:

- вносять гарантійний внесок у розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вартості лотів на р/р № 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа.

- сплачують реєстрацій внесок у розмірі 500,00 грн. в т.ч. ПДВ на р/р № 26006000002152 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа.

Гарантійний та реєстраційний внесок на участь в аукціоні сплачуються учасниками аукціону до подання заяви на участь в аукціоні, а саме за один день до початку аукціону – до 17 год. 30 хв. 21.08.2017 р.


Крок аукціону -
це мінімально можлива зміна ціни кубічного метра необробленої деревини, яка встановлюється відповідним чином:

• в разі, коли вартість одиниці об'єму товарної продукції (початкова ціна одиниці лоту) є меншою або дорівнює сумі 200 (двісті) грн. 00 коп., крок торгів дорівнює 5 (п'ять) грн. 00 коп.,

• в разі, коли вартість одиниці об'єму товарної продукції (початкова ціна одиниці лоту) є більшою 200 (двісті) грн. 00 коп., крок торгів дорівнює 10 (десять) грн. 00 коп.

 

Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті УУБ – www.wood.uub.com.ua,  а також безпосередньо на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, к. 408).

Прийом документів для участі в аукціоні закінчується за один день до початку аукціону, а саме 21.08.2017 р. о 17.30 год.

Додаткову інформацію  щодо умов участі в аукціоні можна отримати за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52, к. 408 та за телефонами: (0532) 56-00-37.

Служба з організації та проведення аукціону знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52, к. 408 та за телефонами: (0532) 56-00-37.

Розпорядок роботи УУБ: понеділок - п’ятниця з 8.30 до 17.30.

Чекаємо на Вас та на Ваші дзвінки!

УВАГА!!!

З метою запобігання виникнення можливих ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції Біржа має право не допустити до участі в аукціоні пов’язаних осіб та осіб, які здійснюють контроль за діяльністю інших організацій, що беруть участь в аукціоні. В разі виявлення такого факту такий учасник/учасники позбавляється/позбавляються права приймати участь в аукціоні. Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», контроль - вирішальний вплив 
однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини,
який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх 
значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів
управління суб'єкта господарювання; укладенню  договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської
діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;
заміщенню
посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта
господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше
половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами,
які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.